Varumärkesstrategi

Kakor (cookies)

Vi har som mål att erbjuda dig som besökare information som är så intressant och relevant som möjligt. Vi använder oss av cookies och liknande teknik för att veta hur du använder webbplatsen och för att ge dig en optimal upplevelse. Vad detta innebär kan du läsa mer om här.

Vad är en cookie?

En cookie är en fil som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Cookien sparas i det kommunikationsmedel (exempelvis smartphone, läsplatta eller dator) som du använder dig av för att webbplatsen skall kunna känna igen dig nästa gång du besöker denna.  Så kallade session-cookies raderas om du varit inaktiv en viss tid. Varje gång du besöker en webbplats där du en gång fått en cookie, skickar din webbläsare med den automatiskt. Cookien gör att din dator blir igenkänd. På så sätt sparar du tid när du surfar.

Vill du läsa mer om vad cookies är och hur det fungerar, så finns det information här: www.minacookies.se

 

Cookies hos oss

De cookies vi använder hjälper till att skicka rätt information till rätt användare, hantera behörigheter och se till att användare når korrekt server. Dessutom kräver ett antal av våra tjänster cookies för att överhuvudtaget fungera. Vid exempelvis röstning används cookies för att undvika dubbelröstning. Vi använder även cookies för trafikmätning, värdefull information för oss när vi ska vidareutveckla våra tjänster. Allt för att förbättra användbarheten på vår webbplats.

Vi använder både egna cookies (förstahandscookies) för att öka kvaliteten i statistik och funktioner på webbplatsen, och ibland så kallade tredjepartscookies, där samarbetspartners som vi har avtal med genom vår webbplats lämnar cookies för att kunna anpassa erbjudanden till dig. Våra samarbetspartners kan också använda sig cookies för att få sina tjänster att fungera.

Ditt samtycke till att ta emot cookies

Genom att klicka på ”OK, jag förstår” samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats. Men även genom att det kommunikationsmedel som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats.

 

Att välja bort cookies

Du har möjlighet att välja bort att ta emot cookies från vår webbplats och du har även möjlighet att återkalla ett samtycke om att ta emot cookies. Detta gör du genom att ändra inställningarna i ditt kommunikationsmedel (dator, platta, smartphone) så att detta inte längre tillåter cookies. Hur du gör detta beror på vilket kommunikationsmedel som du använder dig av. Om du använder dig av en;

 • smartphone ändrar du normalt inställningarna för telefonens webbläsare,

• läsplatta ändrar du normalt inställningarna i operativsystemet, och

• i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare.

 Om du väljer att stänga av cookiefunktionen i ditt kommunikationsmedel kan det uppstå problem när du besöker vår webbplats.

Bygga förtroende

Branding eller varumärkesstrategi handlar om konsten att utveckla starka varumärken. Att konkurrera med andra aktörer inom samma marknadssegment är alltid en utmaning. Att utveckla starka varumärken kan därför betraktas som en värdeskapande process då starka varumärken ofta är ett företags värdefullaste tillgång. Vi hjälper dig att bevaka din marknad och identifierar relevanta trender. En grundläggande förutsättning för att denna process ska bli framgångsrik är att den föregås av noggrann analys.

Varumärkesstrategi har blivit viktigt för alla som arbetar professionellt med varumärken. En bra varumärkesstrategi blir mycket värdefull i rätt händer. Vilken attityd ska en varumärkesstrategi ha? Vi tycker att en bra start är kärnvärden som: tydlig, samarbetande, lyhörd, hjälpsam, pedagogisk, empatisk.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss redan i dag 0766 55 66 66 ______ info @ apptechab.se  

Modell

 

Identitet

 

Kultur

 

Kärnvärdena

 

Modell för varumärkesstrategi

Vi brukar prata om att ett varumärke består av två delar: kropp och själ. Kroppen består av namnet, varumärket, eventuella symboler och den grafiska profilen. Själen består av känslor, tankar, associationer och relationer. Kroppen äger du och ditt företag själva, ni kan själva styra och bestämma över hur denna ska se ut. Själen däremot äger dina kunder, det är de som bestämmer hur ni uppfattas.

TOP

 

 

Identitet, profil och image

Med rätt verktyg gäller det att påverka så att kunderna och marknaden uppfattar er så som ni vill bli uppfattade. Det gäller att få identiteten (så som ni är) att gå ihop med profilen (så som ni vill vara) med imagen (så som ni verkligen uppfattas). Allt som görs påverkar varumärket som i sin tur är summan av alla relationer och all kommunikation med den omgivande världen, oavsett om det sker på arbetstid eller fritiden. Alla som kommer i kontakt med varumärket är med och bygger det. Bärare är allt från de anställda och kunder till lokaler, produkter och tjänster.

TOP

  

Struktur och kultur

För att bygga ett starkt varumärke med balans mellan identitet, profil och image krävs en kombination av struktur och kultur. Strukturen består ofta av en genomtänkt varumärkesstrategi eller varumärkesplattform som åtminstone består av en vision, mission, ett antal kärnvärden och gärna en tydlig modell (brand wheel, brand key eller brand pyramid) som beskriver varumärkets grundläggande värden. För att skapa en stark kultur och värdegrund behöver strategierna och plattformen vara väl förankrade i den interna organisationen och genomsyra allt som görs, från produktutveckling till säljprocesser och kundkontakter. 

TOP

 

 

Kärnvärdena är hjärtat

Hjärtat i varumärket är kärnvärdena eller värdeorden eller varumärkesvärdena som de också kallas (för att inte nämna alla engelska ord som finns för samma sak). De utgör grunden och essensen för vad varumärket (produkten, tjänsten eller organisationen) står för idag och vill stå för imorgon. Vår ambition är att aldrig utkristallisera fler än tre kärnvärden för våra kunder. Blir de fler är det svåra att komma ihåg och då mister de sin funktion. De bör heller inte bestå av mer än ett ord var och varje ord ska dra åt en viss riktning för att de tillsammans ska ha en tydlig bredd. Till exempel har vi på Navigator kärnvärdena: proaktiva, professionella och personliga. Orden i sig behöver inte vara unika, det är vad man fyller dem med som har betydelse och hur de kan vara ett stöd i det dagliga arbetet.

TOP